Towarzystwo Przyjaciół w Toruniu

SOCIETY OF FRIENDS IN TORUŃ, POLAND

Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności / News:


Więcej / More:

Aktualności


Więcej o Nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Kwakrach, odwiedź: / If you want to know more about Quakers, please visit: 


Towarzystwo Przyjaciół (Kwakrzy)Witamy serdecznie na stronie 

Towarzystwa Przyjaciół (Kwakrów) w Toruniu.

We welcome heartily on the site of

Society of Friends (Quakers) in Toruń, Poland. 

If You speak English,

we invite you to English part of this site.Panorama Torunia od strony Wisły.


* * *

"Tender to one another in all convenient outward things, 

for that is the least love." 

(George Fox, staroangielski)

"Offer to help one another in practical ways, as need arises, 

which is a mimnimal love."

(George Fox, tłumaczenie na współczesny angielski)  

"Pomagajcie sobie nawzajem w praktyczny sposób, kiedy pojawia się potrzeba, co jest minimalnym wymogiem miłości."

(George Fox, założyciel Towarzystwa Przyjaciół)


Kim jesteśmy ?


Jesteśmy grupą osób zainteresowanych duchowością, która spotyka się w Toruniu regularnie co tydzień tego samego dnia tygodnia o tej samej godzinie od 11 października 2013 roku (wcześniej spotykaliśmy się nieregularnie oraz w różne dni i różne godziny). Są wśród nas osoby deklarujące się jako chrześcijanie (katolicy oraz protestanci po doświadczeniach w różnych denominacjach), a także osoby poszukujące duchowości, które nie określają się jako chrześcijanie, chociaż odnoszą się do chrześcijaństwa z szacunkiem.

Jesteśmy osobami w różnym wieku, chociaż przeważają osoby po 40 roku życia, z różnymi doświadczeniami życiowymi i zawodowymi.

To co nasz łączy, to wspólne poszukiwanie wewnętrznego spokoju i harmonii w relacjach z innymi ludźmi, wspólne poszukiwanie prawdziwego kontaktu z Żywym Bogiem, a także wzajemna życzliwość i pragnienie pomocy sobie nawzajem, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Treść i forma naszych spotkań nawiązuje do jednej z najbardziej otwartych i mistycznych tradycji chrześcijańskich na świecie, Towarzystwa Przyjaciół, zwanych potocznie Kwakrami, przy czym najbliżej jest nam do nurtu Kwakrów Konserwatywnych.

Spotykamy się w każdy piątek od godz. 18.00 do 22.00, piątek jest wybrany nieprzypadkowo, gdyż właśnie ten dzień Bóg ustanowił jako dzień odpoczynku i koncentracji na sprawach duchowych (szabat - dokładnie od piątku od zachodu słońca do soboty do zachodu słońca), choć tak naprawdę Boga można czcić w każdy dzień, więc nie podchodzimy również do idei szabatu w sposób "sekciarski".

Na naszych spotkaniach wspólnie milczymy, wyciszając się i oddając czas Bogu, aby dotykał naszych umysłów (worship in silence), dzielimy się chlebem i winem na pamiatkę męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dzielimy się słowem (czytamy fragmenty z Bibilii, wyjatki z dzieł Georga Foxa, fragmenty z Quaker Faith and Practice (księga Kwakierskiej Wiary i Praktyki), apokryfy chrześcijańskie i inne mądre książki (np. wyjątki z dzieł Antoniego de Mello), jemy wspólną kolację (jak pierwsi chrześcijanie), na ogół przygotowujemy potrawy egzotyczne i przynosimy wino, a po kolacji dyskutujemy, dzielimy się swoimi doświadczeniami i problemami, a także modlimy się, czasami też ogłądamy film.

Czasem organizujemy również dodatkowe spotkania w plenerze, np. w lipcu 2014 roku wybraliśmy się na dwudniowy wypad na żaglówkę.


Zapraszamy Ciebie w każdy piątek 

o godzinie 18.00   

w Toruniu


Więcej: Nasze spotkania
* * *


Kim są Kwakrzy ?

 

Niewiele osób w Polsce wie, kim są Kwakrzy …

Trudno o nich mówić, bo bycia Kwakrem trzeba doświadczyć …

Kwakra w sobie trzeba odnaleźć poprzez swoje życiowe doświadczenia i poszukiwania duchowe …

Nazywają się „Towarzystwo Przyjaciół” (ang. Society of Friends – w rozumieniu przyjaciele Boga i przyjaciele dla siebie nawzajem), kiedyś mówili o sobie również „Dzieci Światła” (ang. Children of the Light), „Głosiciele Prawdy” (ang. Publishers of the Truth), „Przyjaciele Prawdy” (ang. Friends of the Truth), „Święci” (ang. Saints), „Prawdziwe Chrześcijaństwo” (ang. True Christianity) lub po prostu Chrześcijanie. Ich oficjalna nazwa to obecnie „Religijne Towarzystwo Przyjaciół” (ang. Religious Society of Friends), choć najlepiej znani są pod nazwą „Kwakrzy” (ang. Quakers), określeniem u zarania swojego ruchu dla nich obraźliwym i lekceważącym (Quakers po angielsku znaczy Drżący), które w swoim specyficznym poczuciu humoru przyjęli jako swoją skrótową nazwę.

Kwakrzy nie są religią, nie są kościołem, ani denominacją …

Kwakrzy nie są także sektą, przekonaną o swoim monopolu na prawdę …

Kwakrzy to byli po prostu Chrześcijanie, którzy w sposób konsekwentny odrzucili wszelkie religijne formy i rytuały, a skoncentrowali się na mistycznej więzi z Bogiem i dawaniu bezkompromisowego świadectwa swojej wiary w codziennym życiu. 

Obecnie są bardziej ruchem społecznym niż religijnym, gromadząc w wielu krajach ludzi, którzy w duchu prostoty, prawdy, równości i pokoju próbują naprawiać ten chory świat, nie zapominając o tym, że aby naprawianie świata było skuteczne, należy zacząć od samego siebie …  

Kwakrzy powstali w wyniku chrześcijańskiego przebudzenia, które miało miejsce w XVII – wiecznej Anglii, zapoczątkowanego przez George’a Fox’a, pełnego pasji młodego człowieka, który bardzo chciał osobiście spotkać Pana Boga. Pierwsi Kwakrzy przeciwstawiali się ówczesnym skostniałym strukturom kościelnym (Kościoła Anglikańskiego i Ruchu Purytanów), skupionym na formalizmie religijnym i „literze” Biblii, a nie zaspokajającym ludzkiego pragnienia bezpośredniego obcowania z Bogiem, za co byli zresztą okrutnie prześladowani. Ich celem był po prostu powrót do korzeni prawdziwego Chrześcijaństwa, powrót do życia opartego na zgodności słów i czynów, a nie tworzenie nowego kościoła czy denominacji …


Więcej: Kim są Kwakrzy ? 


* * *

Chcesz się dowiedzieć więcej o Towarzystwie Przyjaciół (Kwakrach), zapraszamy na stronę:

www.kwakrzy.org.pl

www.poland.quakermeeting.info


Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół w Toruniu, a finansowana przez

Fundację Towarzystwo Przyjaciół.


* * *


Uwaga ! Niniejsza strona jest tworzona przez polskich Kwakrów i nie jest wyrazicielem oficjalnej opinii Religijnego Towarzystwa Przyjaciół. Nasza strona wyraża jedynie prywatne opinie jej skromnych twórców, tak jak rozumieją oni naukę i praktykę Kwakrów na danym etapie swojej ścieżki do poznania Prawdy, dlatego jeśli w czymś pobłądzimy, prosimy o wyrozumiałość i wybaczenie …

Attention ! The present site is created by Polish Quakers and does not express the official opinion of the Religious Society of Friends, but only private opinions of its modest creators, as they understand the faith and practice of Quakers, on the stage of their  path of seeking the Truth, so if we get lost in something, we ask for leniency and forgiveness …


Quaker Web:


* * *


Kwakrzy w Polsce:


Kwakrzy w Warszawie


Kwakrzy w Poznaniu


Kwakrzy w Toruniu


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół


* * *


Kwakierskie organizacje międzynarodowe:


Friends World Commitee for Consultation

Światowy Komitet Przyjaciół na rzecz Konsultacji


Friends United Meeting (FUM)

Stowarzyszenie 26 Rocznych Zgromadzeń Chrześcijańskich Kwakrów z Płn. Ameryki, Afryki i Karaibów


Evangelical Friends Church International

Stowarzyszenie 1.100 zborów zrzeszających 140.000 Ewangelicznych Kwakrów w 24 krajach na całym świecie    


Friends General Conference

Stowarzyszenie regionalnych  wspólnot Kwakrów Liberalnych z terenu USA i Kanady


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w Europie:


Conservative Friends in Europe


* * *


Kwakrzy Konserwatywni w USA:


Ohio Yearly Meeting 


* * *